Våra djur ligger oss varmt om hjärtat!
 


"Djur är levande och kännande
individer med intressen och behov
som måste tillgodoses"